Jan Kubr

I want to be a millionaire

In Uncategorized on November 16, 2007 at 10:05

Who doesn’t, anyway. There’s this Win a million contest here in the Czech republic and I thought it’d be nice to win it. Right. No seriously it is rather an “ideas for a million” contest and it rewards best business ideas with some prices and exposes them to investors as well.

I thought I’d write something about Flempo and send it to the committee. Although I don’t think I need an investor actually. Not necessarily now, I mean. A while ago I quoted Kelly:

“Work evenings, weekends, holidays…whatever it takes to get the product to the most mature state you can take it without further financing. And that doesn’t mean a bunch of database design and mid tier coding that normal people can’t actually make sense of.”

I still want to go this way. However, sending the proposal to the comitee can (did) help me:

 1. Practice pitching and thinking about Flempo from other people’s perspective
 2. Test whether the application is of any interest to the people from the committee
 3. Possibly meet and get advice from people experienced in business.

Downsides? None. If it was just an idea, I might be afraid to reveal it (irrational fear btw). But Flempo is already out there in the wild and and there is nothing to hide.

They had this limit of 500 words on the description of the project. I found it impossible to fit everything they wanted in there (what is the product, competition analysis, market analysis, cashflow stuff, risk analysis, project members profiles showing they’re on top … eh impossible). But my father had a neat advice: bullet points! You can save so much words (mainly verbs) when you use them. And it is faster to read as well. Great idea.

OK, here it is. It is in Czech for the committee; if you don’t understand but want to, let me know you want me to translate.


Shrnutí – stručný popis projektu (maximálně 500 slov):

Flempo je:

 • systém zastřešující většinu komunikace moderní firmy
 • nástroj sloužící na třech úrovních:
  • uvnitř organizace
  • při komunikaci se zákazníky a partnery
  • při hledání a využívání nových spolupracovníků
 • aplikace umožňující:
  • vytvářet úkoly, mít přehled o jejich stavu a průběhu řešení
  • vést statistiku odpracovaných hodin
  • sdílet dokumenty a uchovávat jejich různé verze
 • těsně spjato s e-mailem:
  • e-mailové zprávy lze přeposílat do systému tak, že se objeví jako nový úkol
  • informace o změně stavu tohoto úkolu (komentář, ukončení) jsou pak přeposílány původnímu odesílateli
  • tj. kdokoliv s příslušnými právy může sledovat průběh řešení každého zákazníkova požadavku
  • zákazníci se tedy nemusí učit nic nového, ani mít nikde nový účet, používají jen jim dobře známý e-mail
 • místo, kde je možné zadat si poptávku a tím najít mezi jeho uživateli specialistu na činnost, se kterou by bylo obtížné se vypořádat interně
 • cílené na flexibilní a odkudkoliv pracující zaměstance
  • dělá zaměstance šťastnější a loajálnější
  • šetří náklady za kancelářské prostory
 • moderní svým obchodním modelem:
  • omezená verze služby zdarma
  • pokročilejší vlastnostmi pak za nízký měsíční poplatek
  • častý model dnešních tzv. Web 2.0 aplikací, které místo mála velkých zákazníků slouží velkému množství zákazníků malých (tzv. long tail).

Flempo není:

 • systém v Česku běžný
 • pouhou českou obdobou něčeho zahraničního (rozbor konkurence následuje pod čarou)

Autor Flempa je:

 • jeho nadšený uživatel
 • zkušený webový programátor
 • zaměstnanec firmy umožňující svým zaměstancům velkou flexibilitu
 • člověk se silnými názory na moderní pracovní procesy

Do soutěže bylo Flempo přihlášeno, protože autor:

 • chce zjistit, jak zajímavé jsou jeho koncepty pro širokou veřejnost
 • by se díky ní mohl seznámit s podnětnými lidmi

Podobně působících aplikací existuje celá řada, asi nejznámější systém na správu projektů je Basecamp, dále například goplan nebo CentralDesktop. Flempo ale není o projektech. Je o týmech, které komunikují pomocí úkolů a sdílejí informace. Je daleko více orientováno na poskytovatele kontinuálních služeb mající dlouhodobé partnery, než na firmy, které dělají mnoho kratších projektů. Každý úkol ve Flempu je takový malý projekt, který je třeba vyřešit s co největší pečlivostí. Flempo se tedy daleko více podobá aplikacím jako FogBugz nebo Lighthouse. Ty jsou ale zaměřeny na programátory, Flempo přenáší podobné koncepty do světa „normálních“ pracovníků.
Dalším bodem, ve kterém se Flempo chce lišit, jsou zabudované komunitní prvky. Ještě donedávna se mělo za to, že sociální sítě typu Facebook nebo MySpace jsou jen zábavou teenagerů a nejsou dobré k ničemu serióznímu. LinkedIn ale ukázal, že budování sociální sítě na Internetu je velmi podstatné i pro „dospělé“. Všichni výše zmínění konkurenti Flempa jsou provozováni jako webové aplikace a mají tisíce uživatelů. Ti o sobě ale vůbec nemusí vědět. Flempo chce (v budoucnu) využít skutečnosti, že se velké množství lidí s podobnými pracovními přístupy a postupy každý den „schází“ na stejném místě a nabídnout jim „sociální“ prvky. První vlaštovkou jsou komunitní úkoly umožňující najít mezi uživateli Flempa expertovu pomoc.

%d bloggers like this: