Jan Kubr

Archive for April, 2007|Monthly archive page

Free feedback

In Uncategorized on April 25, 2007 at 23:41

I found this site called HallwayTesting.com where you can submit your site/web app and volunteers will give you usability feedback. Very useful. I sumbitted Fidget and received some very interesting comments to think about. Recommended.

Recenze aplikace zdarma

In Uncategorized on April 25, 2007 at 23:37

Objevil jsem stránku HallwayTesting.com, kde si můžete nechat zdarma od dobrovolníků zrecenzovat svojí aplikaci. Zadal jsem tam Neposedu a odměnou mi byla vlna konstruktivní kritiky. Velmi užitečné (pokud nejste příliš samolibí nebo vztahovační..), doporučuju.

Anglie – významná země? Ano, v roce 1900

In Uncategorized on April 15, 2007 at 16:16

Z mnoha míst slyším, jak velkou změnou svět v této době prochází a jak to zásadně změní naše životy. Kromě právě čtené Friedmanovy knihy i toto video Shift happens.

Možná tento pocit měli v historii všichni, protože nakonec vždy lidstvo překonávalo samo sebe. Ale je zřejmé, že minimálně frekvence změn se zrychluje, a tak můžeme během našich životů zažít spoustu vzrušujících obratů.

The Dip

In Uncategorized on April 11, 2007 at 21:42

Lately, I have been reading and thinking about the dip on only where I linked to previously, but also on The Alpha Mind and How To Change the World .(Just in case you don’t have anything inspiring to read. Both linked from The Dip anyway.)

“As for being ‘best in the world,’ it doesn’t have to mean you play like Joshua Bell. The world can be whatever world your market chooses from. The best acupuncturist in town or the best $45 shoes ever made.”

What I’ve been up to & links

In Uncategorized on April 10, 2007 at 22:42

Lately I’ve been blogging mainly in Czech as it seems there’s so much good stuff to read in English that I’ve got nothing to add to it. But I thought maybe not everyone could find the good stuff.. So I’ll link some. But first a quick update.

I’ve set up a sign up for Fidget and it supports OpenID! I watched this great screencast about it and also read this article how one can use their own URL and started being passionate about the idea. Very cool.

Right, I kind of “launched” Fidget, but I still don’t have some crucial things there (a fast server and the social aspects I want to add), so it’s still a bit secret. But it’s seemed quite promising lately.

And there’s (yet) another revolution I’m helping to create – connecting the music industry. Ok, now the read.

OpenID

In Uncategorized on April 10, 2007 at 22:17

Chtěl jsem udělat registraci do Neposedy co nejméně bolestnou, a tak jsem se konečně podíval, co znamená OpenID. A byl jsem velmi příjemně překvapen.

Díky OpenID můžete používat jeden účet pro více služeb. Vytvoříte si účet u poskytovatele OpenID, čímž získáte unikátní URL (webovou adresu, například http://jan.myopenid.com/). Tuto webovou adresu pak použijete při vytváření účtu (a následně přihlašování) v libovolné aplikaci, která OpenID podporuje. Tato aplikace vás přesměruje na poskytovatele OpenID, vy se tam přihlásíte a jste pak nasměrováni zpět se “zprávou”, jak vaše autentifikace dopadla. Efektivně to znamená, že se typicky nemusíte přihlašovat víckrát než jednou denně pro všechny “OpenID aplikace” .

Milé, říkal jsem si, vytvořím si účet. Ale kde? Docela jsem váhal, kterého poskytovatele OpenID zvolit, protože tím jsem vlastně vybíral správce svých přihlašovacích údajů pro mnoho služeb. Pak jsem ale narazil na tento článek, který mi ukázal, že můžu používat svojí vlastní adresu (doménu, kterou vlastním) a z ní jen přesměrovat požadavky na autentifikaci na aktuálně používaného poskytovatele OpenID. A jelikož jsem zjistil, že registrací na Voxu jsem získal OpenID automaticky, stačilo do kódu úvodní stránky tohoto blogu vložit tento kód:

<link rel=”openid.server” href=”http://www.vox.com/services/openid/server”&gt;
<link rel=”openid.delegate” href=”http://jan143.vox.com/”&gt;

A voilá, mohl jsem všude uvádět http://flempo.cz jako své OpenID. Pokud se rozhodnu svého poskytovatele změnit, kód jednoduše upravím, aby mě přesměroval na toho nového. Na svých účtech ve všech aplikacích nemusím změnit nic.

Rozhodně to ještě není perfektní, ale značně to snižuje bolest při výtváření nových a nových hesel. Ideální úvod do OpenId je tento screencast.

Každý den: jet nebo nejet

In Uncategorized on April 3, 2007 at 7:57

Včera bylo krásně slunečno a bylo příjemné projet se půl hodinky na kole do práce. Ačkoliv kolem poledne do kanceláře přišlo pár “hlučných” lidí (‘money guy”, PR poradci, majitel) a bylo těžké se soustředit, dá se to brát jako příjemné rozptýlení, neboť zase celkem brzo odjeli..

Dneska je ošklivo a poprchává a nikam se mi jezdit nechce. Zůstávám doma a budu pracovat odsud. Produktivita bude spíš vyšší než stejná, protože pokud se do něčeho zahloubám, s menší pravděpodobností mě někdo vyruší. Na komunikaci s kolegy se nemění nic, ty se stejně v kanceláři ukazují pouze výjimečně..

Je skvělé mít takovou možnost volby.